Informace o Chorvatsku

Základní informace

Chorvatská republika (Republika Hrvatska), svou polohou panonsko-jadranská země, se rozkládá na ploše 56 542 km2, její vnitřní a teritoriální moře měří 31067km2.Hraničí se Slovinskem, Maďarskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou, při mořské hranici s Itálií, Slovinskem a Černou Horou.

Obyvatelstvo

Chorvatsko má 4,4 miliónů obyvatel, z toho Chorvati představují 78 %.
Velký počet Chorvatů žije mimo Chorvatskou republiku v důsledku neustálé emigrace od 19. stol. do současné doby. Důvody k emigraci byly vždy především sociální, případně politické. Předpokládá se, že jen v západní Evropě žije asi milión Chorvatů, mimo Evropu žijí podle odhadů 3 milióny Chorvatů (včetně potomků).

 Na území Chorvatské republiky žijí dále tyto menšiny: Srbové (nejpočetnější), Bosňáci, Slovinci, Italové, Češi, Slováci, Maďaři.

Průměrná hustota obyvatelstva je 84,2 obyv./km2. Mezi jednotlivými kraji jsou velké rozdíly. Více než polovina obyvatelstva žije ve městech. Chorvaté jsou převážně římsko-katolického vyznání (76,5%), menšiny zčásti vyznávají pravoslaví a islám.

Republika je rozdělena do 21 krajů neboli žup (županija). Úředním jazykem je chorvatština, která se píše latinkou.

Hlavní město

Hlavním a největším městem Chorvatska je Záhřeb (Zagreb) s 779 tis. obyv. Záhřeb je hospodářským, dopravním, kulturním a vědeckým střediskem země, je národním symbolem státu.

Státní zřízení a státní symboly

Chorvatská republika je moderní demokratický stát s ústavou z prosince 1990. Svou státoprávní tradici odvozuje od středověkého chorvatského knížectví a království (9. - 12. století). Státní svrchovanost symbolizuje státní znak, státní vlajka a státní hymna. Státní znak tvoří štít se šachovnicí 25 bílých a červených polí; ve stylizované koruně nad ní je pět malých štítů s historickými erby: se starým chorvatským erbem, erbem Dubrovnické republiky, Dalmácie, Istrie a Slavonie. 

Státní vlajku tvoří tři vodorovné pruhy - červený, bílý a modrý, uprostřed vlajky je chorvatský státní znak. Červeno-bílo-modré pruhy jsou dědictvím revoluce roku 1848.

Státní hymna je Lijepa naša domovino (Krásná naše vlasti). Její text napsal básník A. Mihanović, zhudebněna byla v r. 1846 pravděpodobně J. Runjaninem. Status hymny sice získala až v r. 1974, ale již od svého vzniku byla celonárodním chorvatským symbolem.

Chorvati často místo slova hymna používají citově zabarvená první dvě slova hymny, tedy Lijepa naša.

Chorvatské státní svátky

Státem uznané svátky (od 1.1.2002) jsou v Chorvatsku tyto dny:

 • 1. leden - Nový rok

 • 6. ledna – Tři králové

 • Velkonoční neděle a pondělí

 • 1. ledna – Svátek práce

 • Boží tělo

 • 22. června – Den boje proti fašismu

 • 25. června – Den státnosti

 • 5. srpna – Den vítězství a díkuvzdání

 • 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie

 • 8. října – Den nezávislosti

 • 1. listopadu – Den Všech Svatých

Pouze pro pravoslavné občany je svátečním dnem, a tedy i dnem pracovního klidu, 7. leden, pouze pro muslimské věřící je pohyblivý svátek bajrám v polovině března a pouze pro židovské věřící rovněž pohyblivý svátek Jom Kippur a Roš hašana v září.

Kromě těchto svátků se slaví a jsou dnem pracovního klidu některé další místní památné dny, jako např. v Dubrovníku svátek dubrovnického patrona sv. Blažeje (Sveti Vlaho) 2. února.

Měna

Kurz Chorvatské národní banky pro prodej kun (HRK) za Kč a EUR k 7. 1. 2014: 1 kuna (HRK) = 3,605 Kč, 1EUR = 7,626 HRK (Hrvatska narodna banka - HNB).

Jednotkou měny je kuna (zkratka HRK), která se dělí na 100 lip. V oběhu jsou mince 5, 10, 20, 50 lip a 1, 2, 5 kun, bankovky 5, 10, 20, 50, 100, 200 500 a 1000 kun. Přehled platných bankovek a mincí je uveden na stránkách Chorvatské národní banky (Hrvatska narodna banka - HNB).

Je dobré mít na cestu také trochu drobných v cizí měně (na mýtné a jiné poplatky). Je třeba pamatovat na to, že čím víc směn valut se provádí, tím více se zaplatí na směnárenských poplatcích.

Směnu v Chorvatsku provádějí banky, cestovní kanceláře, pošty, směnárny a většina hotelů. Provize se činí 1 - 4 %. Nejvyšší provizi si účtují hotelové směnárny. U bank je směna nejvýhodnější. Šeky (Eurocheque a další) se dají vyměnit v bankách a ve směnárnách.

Kreditní karty ( American expres, Eurocard, Visa card, JCB ) a Eurošeky jsou taktéž akceptovány.
Upozorňujeme, že většina směnáren patří Zagrebské bance. Kurz je stabilní a není důvod valuty měnit na ulici.

Cestovní doklady

Pro občany ČR stačí občanský průkaz.

Dopravní předpisy

Doklady motoristů

Při cestě autem do Chorvatska musí mít řidič-občan ČR platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla a doklad o zaplacení pojištění o zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. zelenou kartu. Pokud řidič nemá tzv. zelenou kartu, vyžaduje se zaplacení pojistného přímo na hranicích; jeho cena je však mnohem vyšší. Na voze musí být normalizované označení CZ. Mezinárodní řidičský průkaz není potřeba, přesto se ale doporučuje hlavně v případě, že si chcete v zahraničí půjčit auto; mnohé půjčovny jej totiž vyžadují. I jednání s policií může být s mezinárodním řidičským průkazem jednodušší.

Omezení rychlosti jízdy na chorvatských silnicích

 Osobní auta:

 • v obci: 50 km/h, pokud místní úpravou není stanoveno jinak

 • mimo obec: 90 km/h, pokud místní úpravou není stanoveno jinak (do 20.8.2004 bylo 80 km/h)

 • na dálnici: 130 km/h

 • na silnicích pro motorová vozidla: 110 km/h (do 20.8.2004 bylo 100 km/h)

Osobní auta s obytným přívěsem či vlekem:

 • na dálnicích: 80 km/h

 • na silnicích pro motorová vozidla: 80 km/h

Důležité předpisy

 • Je zakázáno pití alkoholu před nebo při jízdě, stejně tak i požití jiných omamných látek.

 • Používání bezpečnostních pásů je povinné.

 • Na sedadle spolujezdce pak je zakázáno vozit děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm. Dětské autosedačky nejsou v Chorvatsku povinné.

 • Je povinné použití tlumených světel i ve dne.

 • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free".

Celní předpisy

Jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie.
Domácí mazlíčci (psi, kočky a zvířata rodu kunovitých) musejí být před vstupem do země označeni mikročipem nebo jasně čitelným vytetovaným číslem, který musí být zapsán v mezinárodním certifikátu.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno nejméně 3 měsíce a ne déle než 1 rok před cestou. Dovoz a pobyt možně nebezpečných psů rasy teriér typu bull, kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kynologického svazu (pit bull teriér), a jejich kříženců je zakázán!

Důležité adresy a telefonní čísla

Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko: 00385
Záchranná služba: 94
Hasiči: 93
Policie: 92
Pomoc na silnicích: 987 (pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilu 00385 1987)

Společné číslo pro všechny urgentní situace: 112
Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520
Chorvatští andělé: 00385 62 999 999 – turistické informace pro celé Chorvatsko (v chorvatštině, angličtině, němčině a italštině). Volat lze jak z pevných linek, tak z mobilních telefonů, cena volání je stejná jako na kteroukoli pevnou telefonní linku v Chorvatsku.


Pošta

Je označena HTP, bývá směnárnou bez poplatku.

Zdravotní péče

Zahraniční turisté neplatí za lékařskou péči, pokud pacient předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pacientům v bezprostředním ohrožení života se poskytuje rychlá přeprava vzduchem nebo po moři (rychlé čluny).

Pracovní doba obchodů a úřadů

Banky:  v pracovní dny 7.30–19 hodin, v sobotu 7.30–11.30 hodin.
Pošty: v pracovní dny 7–20 hodin, v sobotu 7–14 hodin, v neděli a o svátcích

8–12 hodin.
Obchody: od pondělí do soboty 6.30–19.30 hodin, v neděli 7–12 hodin, soukromníci mají otevřeno celý týden do 21 hodin.

Veterinární služba

Informace na www.veterinarstvo.hr

Cizojazyčné rozhlasové vysílání v sezoně

Zprávy z radia Praha se vysílají večer na 2. programu Chorvatského rozhlasu v 21 hodin.

Plavba po moři

Zahraniční čluny musí mít průkaz o pojištění, tzv. "blue card". Zahraniční sportovní nafukovací čluny (kratší jak 3 m, s motorem o síle menší jak 3,67 kW) se může plavit po moři a po řekách a jezerech bez povolení.

Pobytový poplatek

Ať jste kdekoliv, musíte platit pobytovou taxu. Je to dávka určená pro obec nebo region k podpoře rozvoje cestovního ruchu. Platí se za každý den pobytu za dospělou osobu. Účastníci námi organizovaných pobytů mají taxu zahrnutou v ceně.

 

-----

Další informace: cesta, mapa k ubytování apod. naleznete v záložce UBYTOVÁNÍ